Đại diện Lò Bún Út Ba chụp hình cùng Phó Chủ Tịch Nước

Đại diện Lò Bún Út Ba chụp hình cùng Phó Chủ Tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh