THỊ TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI

Trong định hướng phát triển thời gian tới, lò Bún Út Ba sẽ mở rộng thị trường ra các tỉnh như: An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bn Tre, thành phố Hồ Chí Minh...với đa dạng các sản phẩm từ gạo như bún tươi, bánh phở, bánh lọt, bánh tằm, bún bò huế và đến năm 2017Út Basẽ tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - đây là một bước tiến quan trọng, tạo tiền đề vững chắc trong việc phát triển bền vững thương hiệu Út Ba trên thị trường.